کوبیک تراورتن

کوبیک تراورتن

سنگ ۱۰*۱۰ دررنگ های متفاوت به خصوص سفیدکرم
سنگ زاگرس شیراز
1403/2/16
0 نظر

سنگ کوبیک تراورتن یکی ازمحبوب ترین سنگ های کوبیک است که ازسنگ رسوبی تراورتن به دست می آید.همانطورکه می دانیدسنگ های رسوبی براثر ته نشین شدن مواد واملاح موجود درآب بوجود می آیندوبه دلیل تنوع املاح ورسوبات موجود درآب ،سنگ های رسوبی رنگ های زیباومتنوعی دارند.

سنگ تراورتن نیز ازته نشین شدن رسوبات چشمه های آب گرم شکل می گیرد.به دلیل اینکه آب های گرم معمولا بایکسری ازگازهاوبخارآب همراه هستند،هنگام رسوب گذاری وتشکیل سنگ،حفره هایی درسنگ ایجادمی شود.به همین علت است که سنگ تراورتن درسطح خود دارای حفره هایی بااندازه هاوتراکم های مختلف است.

انواع سنگ کوبیک تراورتن تولیدشده:

*کوبیک تراورتن قرمز

*کوبیک تراورتن لیمویی

*کوبیک تراورتن سفید کرم 

برش تمامی سنگ هابه صورت کوبیک منظم،کوبیک نامنظم و کوبیک شش طرف برش قابل سفارش هستند.

نمای سنگ تراورتن ازنزدیک:

مزایای سنگ کوبیک تراورتن:

_ تراورتن یک سنگ رسوبی بارنگ هاورگه های رنگی متفاوت است که ازوجود عناصرواملاح مختلف درسنگ نشات می گیرد.

_ ارتفاع منطقه ای که سنگ تراورتن درآنجاتشکیل شده(معدن سنگ)ومیزان گرمای منطقه برکیفیت این سنگ تاثیر می گذارد.

_ سنگ های تراورتن دارای رگه هایی ازرنگ های متفاوت هستند(به دلیل وجودترکیبات مختلف درزمان رسوب گذاری)که این رگه های رنگی نمایانگر نقاط حساس وآسیب پذیر سنگ هستند.بنابراین سنگ تراورتنی که دارای رگه های رنگی کمتری باشداستحکام بالاتری دارد.

_ هرچه عناصرموجوددرسنگ کمترباشد،رنگ سنگ روشن تراست.

_ این سنگ دارای حفره های ریز ودرشت متعدداست.

_ تراورتن یک عایق حرارتی وصوتی مناسب راایجادمی کندکه گرما/سرما وصدای کمتری رادرسطح خودنگه میدارد.(به دلیل اینکه حفره ها هوا وصدا را درخودحبس میکنند)

_ هنگام نصب، ملات سیمانی به خوبی درحفره های سنگ تراورتن نفوذ می کنند وبه نصب محکم وثبات بیشترسنگ کمک می کنند.

_ ساختار متخلخل تراورتن موجب میشود تا درمقایسه بادیگرانواع سنگ ها ازجمله گرانیت و مرمریت وزن کمتری داشته باشد.

اگرازاین سنگ برای قسمتی ازکفپوش طبقات فوقانی ویا نمای دیوارهااستفاده کنید،باراضافی کمتری به اسکلت ساختمان اضافه می شود.این امرباعث سبک شدن این سنگ درمقایسه باگرانیت و مرمریت(چگالی کمتر)وافزایش میزان پوشش دهی وبه دنبال آن کاهش هزینه نهایی پروژه می شود.

_سنگ تراورتن خاصیت صیقل پذیری بالاودرنتیجه درخشندگی بالایی دارد.هرچندمیتوان به صورت مات وچکش خورده ازاین نوع سنگ استفاده نمود.

_کوبیک تراورتن درکنارطول عمربالا،دارای رنگ ثابت وبدون تغییر درطول زمان است.

_به دلیل وجودبافت طبیعی درسنگ،سطح سنگ اصلا لیزنیست.

_سنگ کوبیک تراورتن رامیتوان در اندازه هاواشکال متفاوت برش داد.

_علاوه براینکه میتوان سنگ کوبیک تراورتن رابدون نیاز به هیچ ملاتی به صورت خشک پیاده سازی نمود،میتوان آن رابااستفاده ازسیمان،ماستیک،بتونه،رزین و...نیزپیاده سازی نمود.

بهترین سنگ کوبیک برای مناطق گرمسیر:

پیشنهاد ما سنگ کوبیک تراورتن !

درمناطقی که ساعت های زیادی درمعرض تابش اشعه های خورشیدهستند(به عبارت دیگردرطول روز زمان طولانی آفتاب دارند)و یاآفتاب شدیدی دارند،استفاده ازسنگ تراورتن برای نما،سنگفرش و...بسیار مناسب است. 

اجازه دهیدتادلیل آن راشرح دهیم؛همانطورکه پیش ازاین توضیح داده شد سنگ تراورتن درساختارخود دارای حفره هایی است که درزمان ایجادسنگ(رسوب گذاری)شکل گرفته اند.این حفره هاهوا رادر درون خودحبس می کنندوبه همین علت مانندیک عایق حرارتی عمل می کنند.بنابراین درمقایسه بادیگرسنگ ها(ازجمله سنگ گرانیت)هنگام تابش آفتاب حرارت کمتری راجذب میکنند.این ویژگی باعث افزایش مقاومت تراورتن دربرابرآتش سوزی نیز می شود.

* به عنوان مثال اگر در دومکان مشابه بتوان ازهر دونوع سنگ کوبیک تراورتن وسنگ کوبیک گرانیت استفاده نمود،دمای مکانی که در آن از تراورتن استفاده شده است،نسبت به دمای مکانی که داری سنگ گرانیت است،کمتراست *

معایب سنگ کوبیک تراورتن:

_عدم وجودطرح وبافت یکنواخت:

همانطور که قبلاتوضیح داده شد،نحوه شکل گیری سنگ تراورتن به گونه ای است که رگه هاوحفره های غیرهمسان دربافت سنگ مشاهده می شود.هرچنددربیشترمواقع ازاین مورد،به عنوان دلیلی برای جذابیت،زیبایی وخاص بودن تراورتن یادمی شود،امااگربه دنبال سنگی باسطح ورنگ یکنواخت ویکدست هستید،تراورتن برای شمامناسب نیست!

_مقاومت پایین دربرابرسرما:

برخلاف سنگ کوبیک گرانیت که انتخابی مناسب برای مناطق سردسیراست،تراورتن در دمایی پایین مقاومت کمی دارد.به دلیل روزنه هایی که به صورت طبیعی دراین سنگ وجوددارند،امکان نفوذآب وسپس یخ زدن وانبساط آن وجودداردکه باعث خردشدن سنگ می شوند.هرچنداگرانتخاب شماسنگ کوبیک تراورتن است برای رفع این مشکل راه حل هایی ماننداستفاده از رزین درهنگام فرآوری ویاپوشاندن سنگ وجودداردکه دراین صورت هزینه نهایی کمی بالا می رود!

استفاده از رزین در فرآوری وزمان پولیش سنگ کمک می کند تامیزان جذب آب توسط سنگ تاحدزیادی کاهش یابدو درعین حال سطحی براق،یکدست وزیباداشته باشیدکه عمربیشتری نیز خواهدداشت.

مواردکاربردسنگ کوبیک تراورتن:

_قابل استفاده برای نمای داخلی ونمای خارجی ساختمان

_سنگفرشی مناسب برای راه پله هاو سراشیبی ها(به دلیل عدم لیزبودن)

_ساخت واجرای شومینه های سنگی وباربیکیو

_ساخت صندلی وسکوهای سنگی درفضای خارجی

ابعادسنگ کوبیک تراورتن:

_سایزاستاندارد ۱۰*۱۰*۱۰

_سایزاستاندارد ۵*۱۰*۱۰

_سایزاستاندارد ۳*۱۰*۱۰

_اندازه سفارشی

سنگ زاگرس شیراز این سنگ ها را درابعاداستاندارد ویا اندازه های سفارشی تامین نموده وارسال می کند.

قیمت سنگ کوبیک تراورتن:

از آن جایی که سنگ تراورتن دربرابرسایش وبرش مقاومت کمتری دارد،استخراج آن ازمعدن وبرش آن درمقایسه باسنگ کوبیک گرانیت راحت تربوده وقیمت مناسب تری دارد.قیمت سنگ کوبیک تراورتن به نوع سنگ تراورتن(سفیدکرم،لیمویی یا قرمز)وهمچنین برش آن(منظم و نامنظم)بستگی دارد.شماازطریق تماس با کارشناسان سنگ زاگرس شیراز می توانیدازقیمت سنگ های کوبیک اطلاع حاصل نمایید.

سنگ های کوبیک رو میتوان با سنگ لاشه ورقه ای قلوه سنگ بصورت ترکیبی کارکرد

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر