سنگ فرش پارک دراک شیراز

سنگ فرش پارک دراک شیراز

عمده مصالح به کاررفته درپارک دراک سنگ ورقه ای،سنگ لاشه، سنگ مالون وسنگ کوبیک می باشد
1402/10/22
0 نظر

اطلاعاتی درمورد پارک دراک شیراز ومصالح به کاررفته در پارک:

یکی ازمناطق تفریحی وجاذبه گردشگری درشیراز پارک کوهستانی دراک است که بانام های کوه برفی،کوه مستسقی وکوه مادر نیزشناخته می شود.کوه دراک که یکی ازکوه های معروف شیرازاست درامتدادرشته کوه زاگرس قراردارد.موقعیت جغرافیایی این کوه بزرگ وزیبادرشمال غرب شیراز ودر منطقه ای کوهستانی واقع شده است وهمچنین درکناربزرگراه حسینی الهاشمی وشهرک برف فروشان قراردارد.عملیات ساخت این پارک دراسفندماه۱۳۹۲ درشیرازتوسط شهرداری شیراز وسازمان فضای سبز آغاز گردیدوفازاول آن به مساحت۵۸۰ هکتاردرتابستان۱۳۹۶ گشایش یافت.درفازاول امکاناتی نظیرپیست دوچرخه سواری،پیاده راه،آلاچیق،سرویس بهداشتی،زمین بازی کودکان،باغ گیاهان دارویی و...وجود دارد.برای ساخت وفضاسازی هرکدام ازاین امکانات مصالحی سنگی مانند:سنگ های لاشه ورقه ای طبیعی وسنگ مالون،شن های رنگی طبیعی وقلوه سنگ به کاربرده شده است.همچنین درکف ماشین راه این پارک ازسنگ های کوبیک باتزئین منحصربه فرداستفاده شده است که زیبایی دوچندانی به این پارک کوهستانی جذاب داده است.درقله ی این کوه زیبالوحی سنگی قرارداردکه اطلاعات کوه دراک دراستان فارس را برای شمابه نمایش گذاشته است.

بدنه الاچیق های این پارک به همراه محوطه وپیاده رو از سنگ لاشه ورقه ای ساخته شد

ورودی ماشین رو وپیاده رو با استفاده از سنگ لاشه وسنگ مالون کارشده 

راه پله های محوطه این پارک با استفاده از سنگ لاشه ورقه ای کارشد

اطراف دریاچه این پارک با استفاده از سنگ لاشه ورقه تزیین شده

اکثر راپله های این پارک بااستفاده از سنگ لاشه ورقه ای وسنگ مالون کارشده 

خیز راپله وکف ان از سنگ لاشه کارشده

سکوهای نشیمن این پارک اکثرا با سنگ لاشه کارشد

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر