سنگ لاشه قرمز

سنگ لاشه قرمز

رنگ قرمز و کوهی
1402/12/23
0 نظر

سنگ لاشه قرمز انتخابی مناسب برای بسیاری ازپروژه های ساختمان سازی یاشهرسازی است که می توانیددراین مقاله راجع به آن بخوانید.

سنگ لاشه رنگی که به لاشه سنگ نیزمعروف است درانواع مختلفی روانه بازارهاشده وکاربردهای متفاوتی نیزدارد.استفاده ازاین نوع سنگ درساخت کف یادیوارفضاهایی چون حیاط،دکوراسیون داخلی منزل،پل های شهر،آبشارهای مصنوعی وموارددیگررایج است.

شایان ذکراست،رنگ متفاوت سنگ موردنظر می تواندجلوه خاصی به فضاببخشد.شناخت مشخصه های سنگ مذکور می تواندبه شماکمک کندکه آن راباتوجه به نیازخودوبه درستی انتخاب نمایید وبه زیبایی مکان موردنظربیفزایید.

کاربرد:صنعت هنر،سنگ فرش

جنس:کلسیم کربنات

رنگ:قرمز کمرنگ،قرمز پررنگ

انواع:ورقه ای،کوهی

خریدسنگ لاشه قرمز می بایست باتوجه به نکات زیرصورت بپذيرد.

نیازخودرادرنظربگیرید؛مثلابرای انجام پروژه ای مثل ساخت شومینه بهتراست نوع ورقه ای سنگ موردنظر رابرگزینید.این سنگ هادرضخامت های مختلفی عرضه می گردند،لذا به این موردتوجه داشته باشید.

برخلاف تصور،سنگ مذکور نبایدخیلی لایه لایه به نظربرسد،چراکه لازم است دارای مقاومت واستحکام بالایی باشد.

به عدم وجودهرگونه شکاف برروی سنگ مذبور توجه داشته باشید.سنگ لاشه های موردنظردرانواع مالون،ورقه ای وکوهی وبااستحکام بالابه بازارعرضه می گردد.انواع مذکور،به ترتیب دارای ویژگی هایی چون هندسی بودن،ورقه ورقه بودن،همچنین طبیعی بودن می باشند.

بالطبع هرکدام ازمواردفوق کاربردهای مخصوص به خودرا دارنداماگاهی سلیقه ای نیز به کارمی روند.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر