سنگ ورقه ای زردآتشین

سنگ ورقه ای زردآتشین

نوعی سنگ کوهی و ورقه شده
1402/12/21
0 نظر

سنگ ورقه ای زرد وسنگ کوهی زرد

همه چیز درباره سنگ زرد ورقه ای کوهی:

همه معادن سنگ موجود درطبیعت دارای سنگ های متنوعی هستندکه هرکدام دارای ویژگی‌های خاصی هستندو درمکان های مختلف مورداستفاده قرار می گیرند.

مانیز دراین مقاله سعی میکنیم به بررسی سنگ کوهی بپردازیم.سنگ های سنگینی که ازدل کوه بیرون می آیند.

درست است که تمام سنگ های تزئینی وغیرتزئینی موجود درکارخانه سنگ،ازمعادن استخراج می شوند،اما یکی ازپرکاربردترین آنها سنگ زردورقه ای کوهی است.

سنگ کوهی چیست؟

سنگ های زرد ورقه ای همان سنگ های سنگین ولب تیزی هستندکه مستقیم به روش های مختلف ازدل کوه ها استخراج می شوند وبرای ایجادتغییرات برروی آنهابه محل های موردنظرانتقال می یابندکه دراصطلاح به آنهاسنگ قله می گویند.این سنگ هابه شیوه های مختلف ماننداستفاده ازقلم های تیز،محکم واستوار باتغییراتی درظاهر وحجم آنها استخراج می شوندوگاهی به همان شکل اولیه استفاده میشوند.سنگ زردآتشین یکی ازسنگ های محبوب بین مردم است که به دلیل جذابیت رنگ بالا که مانندرنگ آتش است گاه به صورت تکی وگاهی به صورت ترکیب با رنگ های مختلف مانندمشکی یا قهوه ای به کاربرده میشود.

مهم ترین دلیل برای استفاده ازسنگ زردورقه ای کوهی مربوط به فشارومقاومت آن می باشد تادرکارهای ساختمانی مورداستفاده ساختمان سازان ومعماران قراربگیرد.این سنگ دارای کاربردهای خاصی برای کف پارک ها،دیوارچینی ها،دیوارهای سنگی،استفاده درشومینه سازی و...دارد.این سنگ مقاومت خوبی دربرابر گرمادارد وهمینطوربه راحتی چکش خوری می شود و می شکند وبه فرم های موردنظر درمی آید.

موارد کاربرد سنگ لاشه زرد اتشین؟

مناسب جهت نمای دیوار باغ واپارتمان

ساخت پیاده رو وسوار رو در باغ شهر ها ویلاها

ساخت رمپ وردی ماشین رو دراپارتمان ها بصورت ترکیبی با سنگ کوبیک(کیوبیک)

ساخت ابنما های زیبا صخره ای ،سنتی وکلاسیک

ساخت اتشدان ها وصندلی های نشینمن ان

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر